Video

Noboru Ugura Sensei & ishido Sensei
Morita Tadahiko Sensei Iaido hanshi 8th Dan – Matsuoka Yoshitaka Sensei Iaido Kyoshi 8th Dan – Oshita Masakazu Sensei Iaido Kyoshi 8th Dan – Kinomoto Miyuki Sensei Iaido Kyoshi 8th Dan – Morishima Kazuki Sensei Iaido Kyoshi 8th Dan
1.05.52 Morita Tadahiko Sensei Iaido hanshi 8th Dan
Scroll naar boven