Examens

Nederlandse Kendo Renmei exameneisen

Naast de per discipline genoemde punten dienen deelnemers aan NKR-examens te voldoen aan de volgende eisen:

Deelname aan drie of meer centrale trainingen of seminars in de twaalf maanden voorafgaand aan het examen. Een training/seminar op de dag van het examen telt daarbij ook mee.

 1. Geen contributieachterstand
 2. Minimumleeftijd:
  • ikkyu: 12 jaar
  • shodan: 14 jaar
  • hachidan: 45 jaar
 3. Minimum-wachttijd tussen examens:
  • shodan: drie maanden na ikkyu
  • nidan: één jaar na shodan
  • sandan: twee jaar na nidan
  • yondan: drie jaar na sandan
  • godan: vier jaar na yondan
  • rokudan: vijf jaar na godan
  • nanadan: zes jaar na rokudan

Examens in het buitenland of bij Europese kampioenschappen

NKR-leden die examen willen doen in het buitenland, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen van hun voorzitter. Dit is een internationale regel (artikel 07.01 van de IKF-statuten). Op deze manier worden de voorwaarden van wachttijd en lidmaatschap van een erkende organisatie gecontroleerd.

De regel geldt ook voor examens tijdens Europese kampioenschappen, zelfs als die in Nederland worden gehouden, aangezien die examens dan worden georganiseerd door de EKF zelf.

In beide gevallen moet je dus contact opnemen met de Voorzitter K van Hattum. Dat moet schriftelijk, UITERLIJK drie weken voor het examen. Stuur een kopie van je meest recente diploma mee en vermeld in je brief je huidige adres, telefoon en eventueel e-mailadres. Het adres is K. van Hattum Hoofdstraat 187, 3114 GD Schiedam.

Deze zal (laten) controleren of je voldoet aan de voorwaarden. Daarna valt de schriftelijke verklaring snel in je brievenbus.

Een tip: niet alle examencommissies hebben hun zaakjes even goed op orde. Als je gevraagd wordt om de verklaring van de Voorztter van tevoren op te sturen, neem dan een kopie mee naar het examen, evenals een kopie van je meest recente diploma.

Uiteraard moet je ook altijd je gele kaart meenemen naar het examen. Op deze kaart worden je gehaalde examens aangetekend. Je krijgt hem doorgaans na het Shodan-examen uitgereikt of eerder bij lidmaatschap EKF.

Naast deze examens hebben we ook het Shogo-systeem de rangen renshi, kyoshi en hanshi niveau. lees hier voor het shogo-systeem

Inhoud examens

Iaido ikkyu

 • Vijf ZNKR-kata naar eigen keuze (maar in de correcte volgorde)

Iaido shodan

 • Vijf shiteiwaza (verplichte kata, die op de dag zelf worden bekendgemaakt) uit de ZNKR-kata
 • Schriftelijk examen

Iaido nidan

 • Vijf shiteiwaza uit de ZNKR-kata
 • Schriftelijk examen

Iaido sandan

 • Vijf shiteiwaza uit de ZNKR-kata
 • Schriftelijk examen

Iaido yondan

 • Een kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door vier shiteiwaza uit de ZNKR-kata (in sommige landen is dat koryu-kata, gevolgd door vier shiteiwaza)
 • Schriftelijk examen

Iaido godan

 • Een kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door vier shiteiwaza uit de ZNKR-kata
 • Schriftelijk examen

Iaido rokudan en nanadan

 • Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata
 • Schriftelijk examen

Iaido hachidan

 • Twee kata (vrije keus) uit de koryu die de examinant beoefent, gevolgd door drie shiteiwaza uit de ZNKR-kata
 • Essay

Beoordelingscriteria

De ZNKR-kata, inclusief aandachtspunten, staan beschreven in het boekje ˜Zen Nippon Kendo Renmei Iai. English Version Manual” (Tokyo, maart 2014). Het kan besteld worden via de website van de ZNKR.De onderstaande beoordelingscriteria zijn meer algemeen van aard.

Iaido ikkyu t/m sandan

 1. Gepaste chakuso (manier van kleden) en saho (etiquette)
 2. Correcte nukitsuke en kiritsuke
 3. Correcte (hoek van) chiburi
 4. Correcte noto

Iaido yondan – godan

De volgende punten naast die voor shodan t/m sandan:

 1. Kalmte
 2. Metsuke (manier van kijken)
 3. Geestkracht
 4. Ki-ken-tai-ichi (geest, zwaard en lichaam in harmonie)

Iaido rokudan t/m hachidan

Naast de punten t/m godan, worden de volgende punten beoordeeld in de jitsugi (praktijkexamens) voor rokudan tot en met hachidan. Het eindoordeel wordt bepaald op basis van het geheel.

 1. Riai (logica, rationele uitvoering)
 2. Eigen kenmerkende stijl en waardigheid van de deelnemer

Kandidaten vanaf 2e Dan : vergeet je gele registratie kaart niet!

Leeftijdseisen en examenkosten

Leeftijden, wachttijden en examenkosten
1 Kyu Min. 12 jaar oud
1 Dan Min 3 maanden na 1 Kyu / Min. 14 jaar oud
2 Dan Min. 1 jaar na 1 Dan
3 Dan Min. 2 jaar na 2 Dan
4 Dan Min. 3 jaar na 3 Dan
5 Dan Min. 4 jaar na 4 Dan
6 Dan Min. 5 jaar na 5 Dan (Ouder dan 60-jaar mag na 21/2 jaar )
7 Dan Min. 6 jaar na 6 Dan (Ouder dan 60-jaar mag na 3 jaar )

Examengelden in euro (€) Richtprijzen geldig binnen de NKR sinds 25-06-2012
Inschrijfgeld Registratie
1 Kyu € 10,-    €  15,-
1 Dan € 15,-   €  20,-
2 Dan € 20,-   €  30,-
3 Dan € 30,-   €  50,-
4 Dan € 50,-   €  70,-
5 Dan € 70,-   € 100,-
6 Dan € 100,- € 130,-
7 Dan € 130,- € 170,-

Scroll naar boven